Intervju sa Žan Polom, Vokalne energetske tehnike, SENSA Magazin

Tai Chi Beograd Umeće Čija
Zvucne energetske tehnike qi gong
Tai Chi Beograd Umeće Čija

Pogledajte više o VEPS aparatu i tehnikama rada sa energijom