Revitalizacija Ivana Grahovac

VEPS aparat za revitalizaciju zvukom

 

Zvuk energije i ljubavi: saznajte koji aparat može da provodi zvuk, energiju, emociju i njenu visoku frekvenciju, osmišljen po metodi Vladija Stevanovića, koji pomaže u meditaciji, poboljšava san ali i leči sportske povrede i doprinosi prevazilaženju stresnih situacija i stanja.

Kada volimo nekog, osećamo realnost te emocije i ona je za nas stvarna i pre nego što je imenujemo, obojimo zvukom i izgovorimo „volim te”. Taj zvuk, oblikovan iskrenom emocijom u voljenom biću izaziva more prijatnih senzacija koje dovode u red sve misaone, emotivne i energetske obrasce koje čine našu trenutnu realnost. Čini se da je Vladeta Stevanović želeo da upotrebi isceljujuću moć takve emocije i ovekoveči je u zvuku aparata koji je proizveo. Po kom principu funkcionišu aparat za revitalizaciju i vokalna tehnika i koliko je vremena potrebno da se ona savlada?

To što ste rekli o ljubavi je zaista slatko, i tačno, ali ovde je reč o emotivnom i afektivnom aspektu. Pored ovih aspekata, Ljubav koju živi Vladi Stevanović odnosi se na sva bića. To je Ljubav prema Životu koju on prepoznaje u svakome. I to je ljubav koja ljudima pomaže da u sebi stimulišu harmoniju svoje energije, svog CHI-ja. Na koji način možete staviti ljubav u instrument? On proizvodi, prepoznaje i radi na osnovu zvuka koji proizvodi CHI. U zvukovima koji dolaze iz emitovanja Talasa Života, postoje tri nivoa:

1. Zvuk koji je skup podržavajućih frekvencija;
2. CHI u svom zvuku inkorporira uzvišenost tehnika koje Daleki Istok poznaje već vekovima (u Mongoliji, Tibetu, Kini…);
3. Informacija „ljubavi” koju Vladi Stevanović daje svojom namerom.
Za jednog zapadnjaka koji sve to mora da nauči, savladavanje ovih tehnika može trajati decenijama.

revitalizacija zvukom
revitalizacija zvukom

Kada osećamo da smo umorni bez razloga i kada nam je teško da uradimo i najmanju stvar, moramo da ponovo napunimo svoj CHI. Za ljude sa Dalekog Istoka bolest je uvek samo neravnoteža u energetskom sistemu, tj. kada ne postoji harmonična cirkulacija CHI-ja, ili kada nema dovoljno ili ga ima previše. Praktikovanje određenih veština kao što je Tai Chi Chuan i Qi Gong kao i vokalne tehnike i revitalizacija zvuka nam pomažu da povratimo cirkulaciju CHI-ja i vraćaju nam energiju.

Koje su prednosti pojačavanja čija zvukom i namerom u odnosu na ostale tehnike koje koristimo za podizanje i obnavljanje svoje energije i misaonog balansa?

Ako je instrument koji emituje Talase Života u kući, čitava porodica može svakog dana posvetiti to vreme samo sebi. Taj instrument je jedinstven jer ne ispušta sintetički zvuk, on prenosi CHI koji je napunjen ljubavlju koji je tu ubacio čovek koji je radio na svim tim tehnikama koje je savladavao tokom skoro 60 godina: Vladi Stevanović.

Zvuk ljubavi, revitalizacija zvukom

 

Pored snimljenog glasa Vlada koji je u zvuk uneo i svoju nameru da leči ljubavlju van granica koje telesna ograničenost postavlja pred nas, možemo naučiti da sami proizvedemo zvuk na aparatu. Koliko dugo je potrebno da se ova tehnika samoisceljenja savlada?

Proizvodnja zvuka koji prenosi Chi i nameru jeste rezultat dugogodišnjeg rada na njegovoj pravoj energetskoj strukturi. Učenje i praktikovanje Tai Chi Chuan je dobra priprema da bi moglo da se praktikuje emitovanje zvukova koji prenose Chi.

Možete li nam nešto reći o Vladu Stevanoviću koji je izmislio ovaj aparat, a sa njim i potpuno nov način lečenja i obnavljanja energije i vitalnog potencijala čoveka?

Kao i mnoge druge osobe, Vladi se suočavao sa teškim testovima koji se tiču centralnih pitanja: život i smrt. Veliki potresi kroz koje je prolazio nisu uspeli da utiču na njegov optimizam, niti na njegovu ljubav prema ljudima i prema životu. On je svoj život posvetio tome da očuva ŽIVOT. Osnovao je međunarodnu školu zahvaljujući kojoj je mogao da prenosi tehnike Chi-ja kojima su ga podučili njegovi istočni učitelji. Vladijeva želja, jer je radio sa Chi-jem, jeste bila da sve osobe koje to žele mogu da dožive dobrobiti svog Chi-ja, čak i ako imaju nedostatak istog. Zbog toga je on i započeo avanturu sa Talasima Života koje poslednjih deset godina čine sastavni deo njegovog života.

Osećaj ljubavi ili faktor A (amour) koji je Vlad Stevanović uneo u aparat svesnom namerom da leči ljubavlju može nam pomoći da spoznamo jedinstvo sa celim univerzumom i tim saznanjem istovremeno širimo svoju svesnost i energiju.

Postoje li neke posebne vežbe za opuštanje koje ovaj aparat pojačava?

Treba da sve zaboravimo, da ništa ne tražimo, ne želimo, ništa ne očekujemo i ničega se ne bojimo. Zahvaljujući toj mentalnoj praznini Talasi Života mogu da obave svoj posao da ponovo harmonizuju jer sada nema interferencije koju bi korisnik mogao izazvati.

Pored toga što deluje umirujuće, aparat se koristi kao pomoć pri (iz)lečenju mnogih bolesti, kao što su bolovi zglobova, mišića i sve vrste upala. Dosta pomaže kod obnavljanja fizičke snage i izdržljivosti tokom hemoterapije. Postoji li pravilo koriščenja ovih lekovitih zvukova ili se prilikom korišćenja treba rukovoditi svojim osećajem i potrebama?

Način korišćenja je veoma jednostavan: imamo jednu seansu dnevno u atmosferi potpune receptivnosti i posmatramo efekte Talasa Života, jer Chi ide tamo gde organizam ima potrebu, gde će on odraditi svoj posao relaksacije i podizanja energije. Veoma je važno da ga pustimo. Jedna od grešaka koje ne smemo učiniti jeste, na primer, da ga vodimo tamo gde je bol, jer se uzrok tog bola možda nalazi na potpuno drugom mestu.

Koje fizičke tegobe ovaj aparat umanjuje ili potpuno otklanja i postoji li pravilo u dužini i načinu njegovog korišćenja u terapeutske svrhe?

Iako su Talasi Života najefikasniji kada je reč o stresu i njegovim posledicama, upalama, tenzijama, nesanicama itd, oni nisu usmereni ni na bolest, ni na simptom: oni su usmereni na biće koje živi u svojoj potpunosti. Informacije faktora „A” koje aparat prenosi preuređuju energiju (CHI) korisnika i vraćaju ga u uobičajeno stanje kakvo god da je ranije bilo. Mi zbog toga ne pravimo razliku između zdravog i bolesnog stanja, mi se usmeravamo na duh koji živi u svojoj potpunosti.

Izvor: Sensa

 

Pogledajte više o VEPS aparatu i tehnikama rada sa energijom.

Sve informacije o SEMINARIMA Zvučne i vokalne tehnike.

revitalizacija zvukom
revitalizacija zvukom